Zirve ve Eğitimler Hizmeti

Müşteri Talepleri Doğrultusunda Düzenlenen Zirve Ve Eğitimler

• İş müfettişi, SGK müfettişi, denetmenlerince işyeri kayıtları üzerinde yapılan denetimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar eğitimi.

• İş Kolu kodlarının işyeri faaliyet konusuna uygunluğunun eğitimi.

• Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet bildirgesinin birleştirilmesi. Birleşmenin getirdiği yenilikler eğitimi.

• Ücretler ve Bordrolama parametreleri eğitimi

• İşsizlik Sigortası Eğitimi.

• Sigorta Prim Teşvikleri eğitimi

• İş kazası ve meslek hastalığı kusur oranları eğitimi

• 6331,5510,4857 sayılı kanuna göre uygulanan idari Para cezası, zamanaşımı idari para cezalarına itiraz eğitimi

• Kısa vadeli sigorta kolları eğitimi

• Uzun vadeli sigorta kolları eğitimi.

• Fiili hizmet zammı eğitimi

• Sigortalılık Statüleri, sigortalılık başlangıç ve bitişi eğitimi

• İşveren, işveren vekili, işyeri,işyerinin devri,nakli,intikali,birleşmesi eğitimi.

• Performans ve verimlilik açısından işe iade davalarında hukuki süreçler eğitimi.

• Asıl işveren-alt işveren muvazaa kavramları eğitimi.

• Yetkinlik Bazlı İK Süreçleri Yönetimi Eğitimi

• Bordro, Sicil ve Özlük İşleri Yönetimi Eğitimi

• Ücret ve Yan Haklar Eğitimi

• Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

• Potansiyeli Performansa Döndüren “ Performans Yönetim Çalıştayı ” Eğitimi

• Yüksek Performans İçin Geri Bildirim Eğitimi

• İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Eğitimi

Ekibimizin Becerileri.

Fortune Kurumsal Danışmanlık A.Ş çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi, uluslararası kalite ve standartlarda hizmetler sunarak
müşterilerini memnun etmeyi amaçlar.

85%

İnsan KAynakları

95%

Eğitim

80%

Yazılım

90%

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku