Vergi Mevzuatı Denetim ve Teftiş Danışmanlığı Hizmeti

Denetim Hizmetlerimiz

• Vergi hukuku yönünden özel denetimler

• İç denetim ve yapılanma analizi

• Şirket değerlemesi ve risk analizi

• Revizyon çalışmaları

• İç kontrol sistem incelemeleri

• Özel muhasebe incelemesi

• Finansal raporlama denetimi

• Denetim ile ilgili eğitim hizmetleri

• Özel muhasebe incelemesi

Tam Tasdik-KDV İadesi Tasdiki Danışmanlık Hizmetleri

• Vergi Danışmanlığı

• Vergi İnceleme Danışmanlığı

• Mali Hukuk Danışmanlığı (Vergi Davalarında Savunma Dilekçesi Hazırlama)

• Şirket Kuruluş, Birleşme, Bölünme ve Devir İşlemleri

• Teşvik ve Hibe Danışmanlığı

Analiz ve Raporlama Hizmetleri

• Yönetim Analizleri

• Kredi Analizleri

• Yatırım Analizleri

Diğer Tasdik ve Hizmetlerimiz

• Yerel İmalat Durum Belgesi Tasdiki

• ÖTV Tecil-Terkin Tasdiki

• Yatırım İndirimi Tasdiki

• Ödenmiş Sermaye Tespiti ve Sermaye Artırım Raporları

• AB Kaynaklı Ar-Ge Harcamaları Tasdiki

• Kurumsal Vergi Danışmanlığı

• Bireysel Vergi Danışmanlığı

• Vergisel Teşvik, İstisna ve Muafiyetler Danışmanlığı

• Revizyon Uygulamaları

• İç Denetim ve İç Kontrol

• Risk Yönetimi

• Muhasebe sistemi ve Teknik DestekEğitim

Ekibimizin Becerileri.

Fortune Kurumsal Danışmanlık A.Ş çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi, uluslararası kalite ve standartlarda hizmetler sunarak
müşterilerini memnun etmeyi amaçlar.

85%

İnsan KAynakları

95%

Eğitim

80%

Yazılım

90%

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku