İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı Hizmeti

Sosyal Güvenlik Check Up Hizmeti(Denetlenmeden Denetlen ve Sürecini Düzelt)

• Ücret bordolarının mevzuata uygunluğunun kontrolü süreci

• Ücret bordrolarında bordo parametrelerinde yapılan hataların tespiti mevzuata uygunluk denetiminin yapılması

• Ücret bordrolarında istisna tutarların mevzuata uygunluk denetimini yapılması,

• Ücret bodrosu=Aylık Prim Hizmet belgesi=Yevmiye defterinin mevzuata uygunluk denetimin yapılması.

• işyeri kayıtlarının mevzuata uygunluk denetiminin yapılması.

• İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması..

Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

• İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi.

• İş kazası ve meslek hastalığı süreçlerin yönetimi

• İş kazası ve meslek hastalığında kusur oranları, işverenlerin hukuki sorumlulukları

• Prim oranları ve prime esas kazançları süreçlerinin yönetimi.

• Aylık prim ve hizmet belgelerinin türü, mahiyeti ve kanun numaralarının ile mevzuata uygun süreçlerin yönetimi

• İdari para cezası tahakkuku, tahsilat, İtiraz, zamanaşımı hukuki süreçlerin yönetimi.

• İş kolu kodlarının mevzuata uygunluğunun yönetimi.

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

• Güncel istihdam teşviklerinden işverenlerin istisnasız tam ve eksiksiz olarak yararlanması süreçlerinin yönetimi.

• Bölgesel Teşvikler, Yatırım Teşvikleri, Ar-ge Teşvikleri, Özel kanunla getirilen teşvikler konusunda süreçlerin yönetimi.

Asıl işveren-Alt işveren ilişkileri Danışmanlık Hizmetleri

• Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin, muvazaa kavramının iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğunun denetimi.

• Alt işveren kaynaklı oluşan ve oluşabilecek risklerin yönetimi,

• İşyeri devir, birleşme Nakil, Nevi değişikliği konusunda süreçlerin yönetimi.Asgari işçilik Uygulamaları Danışmanlık Hizmetleri

• Özel İnşaat konulu işlerde asgari işçilik uygulaması hakkında süreçlerin yönetimi.


• İhale konusu işlerde asgari işçilik uygulaması hakkında süreçlerin yönetimi

• SGK asgari işçilik araştırma ve incelemelerinde izlenmesi gereken süreçlerin yönetimi.


• Asgari işçilik oranlarının belirlenmesi, asgari işçilik oranına itiraz ve yargı yoluna gidilmesi süreçlerinin yönetimi.


• Asgari işçilik uygulamalarında uzlaşma ile ilgili süreçlerinin yönetimi.


• Asgari işçilikte ilişiksizlik yazısı temini ile ilgili süreçlerinin yönetimi.


• İlişiksizlik yazısına esas olmak üzere SMMM/YMM raporu düzenlenmesi süreçlerinin yönetimi.

İş ve Sosyal Güvenlik Denetim ve Teftişlerinde Danışmanlık Hizmeti

• İşyeri kayıt ve belgelerinin denetim öncesi check-uptan geçirilmesi denetime hazır hale getirilmesi hususunda süreçlerin yönetimi.

• İş müfettişi, Sosyal Güvenlik Müfettişi, Sosyal Güvenlik denetmenleri denetimlerinde müşteriye mevzuat desteği

• Denetim raporlarındaki önerilerin değerlendirilmesi hususunda süreçlerin yönetimi.

• Denetim raporlarındaki şekil ve usul eksiklilerine yazılı itiraz hususunda süreçlerin yönetimi.

• Denetim raporlarında görülen şekil,usul,esas eksikliğinin hukuki ihtilaf yoluyla giderilmesi hususunda süreçlerin yönetimi.

İş ve Sosyal Güvenlik Konularında idareye itiraz, Hukuk Mahkemelerine Dava Dilekçesi Hazırlama Danışmanlığı

• İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi

Emeklilik Hizmetleri Danışmanlık Hizmeti

• Şirket yöneticilerin sigortalılık statülerinin belirlenmesi hususunda süreçlerin yönetimi.

• Şirket yöneticilerinin emekli maaşlarının yüksek olması hususunda strateji süreçlerin yönetimi.

• Sigortalılık statülerinde meydana gelen çakışma hususunda süreçlerin yönetimi.Yurtdışına işçi Alımı-Gönderimine Yönelik Sosyal Güvenlik Hizmeti

• Türkiye’ye geçici veya daimi olarak çalışmaya gelen yabancı uyruklu vatandaşların sosyal güvenliği ile ilgili süreçlerin yönetimi.

• Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan yabancı ülkelerde işçilerin istihdamı hususunda süreçlerin yönetimi.

• Sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelere geçici veya daimî işçi gönderimleri hususunda süreçlerin yönetimi.İş Hukuku Danışmanlığı.

• Bordrolama,İbra,Fesih,İkale ihbar, ihtar,kıdem, yıllık izin konularında mevzuata uygunluk ve uygulama danışmanlığı yapılması,

• Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması

• İş Sözleşmeleri ve Özlük Dosyalarının mevzuata uygunluk denetimi.

• Çalışma ve Ara Dinlenme Süreleri mevzuata uygunluk denetimi.

• İşyerinde ücret kesme cezalarının mevzuata uygunluğunun denetimi.

• İşyerinde özlük dosyalarının mevzuata uygunluğunun denetimi.

• İşyerinde disiplin yönetmeliği ve uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetimi.

• İşyerinde fazla mesai uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetimi.

Ekibimizin Becerileri.

Fortune Kurumsal Danışmanlık A.Ş çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi, uluslararası kalite ve standartlarda hizmetler sunarak
müşterilerini memnun etmeyi amaçlar.

85%

İnsan KAynakları

95%

Eğitim

80%

Yazılım

90%

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku