Bodrolama (HRM-HRM PRO) Yazilim Hizmeti

Personel Özlük ve Sicil Bilgileri

• Adres bilgisi.

• Nüfus cüzdanı bilgisi.

• Bildiği yabancı diller

• Mezun olduğu okullar

• Eş ve çocuk bilgileri

• Eski işyeri bilgileri

• Şirket öncesi kurs ve seminerler

• Statü ve ücret değişikliği detayları

• Aldığı ödül ve uyarılar

• Kontrol listelerinin oluşturulması

İzin İşlemleri

• Grup bazında izin hakediş skalası tanımlama

• Farklı izin türleri tanımlama

• Dönemsel izin planlaması

• İzin kartlarının oluşturulması

• Fazla çalışma karşılığı izin takibi

• İzin maliyet değerlerinin raporlanması

Yabancı Personel İşlemleri

• Çalışma ve ikamet izinleri

• Uçak bileti hakkı

• Çocuk parası takibi

Raporlar ve Yasal Bildirimler

• Kıdem ve ihbar yükü raporu

• Durum çizelgeleri

• Kimlik bildirim formu

• İşyeri kaza bilgileri

Ekibimizin Becerileri.

Fortune Kurumsal Danışmanlık A.Ş çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi, uluslararası kalite ve standartlarda hizmetler sunarak
müşterilerini memnun etmeyi amaçlar.

85%

İnsan KAynakları

95%

Eğitim

80%

Yazılım

90%

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku